Portret

Bij het schilderen van portretten heb ik ,meer dan bij het tekenen, de behoefte om een expressie aan het portret te geven die verder gaat dan het weergeven van de realiteit. Het is net of het werken met verf het mij makkelijker maakt iets tot uitdrukking te brengen van het karakter of de achtergrond van de geportretteerde.