Surrealen

Mijn geschilderde surrealen vallen uiteen in twee groepen. De fotografisch precies geschilderde surrealen en de meer expressionistisch geschilderde werken. Mijn fascinatie voor de fotorealistische weergave komt absoluut voort uit mijn interesse voor het werk van magisch realistische schilders waaronder Willink die ik in mijn jeugd al zag in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De achtergrond van dood en verderf die vaak in dat werk naar voren komt is mij echter vreemd wat ongetwijfeld te maken heeft met mijn optimistische en humoristische levensinstelling.